View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została powołana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

W IDEAS NCBR nieustannie poszukujemy nowych talentów. Jeśli jesteś studentem/studentką lub absolwentem/absolwentką matematyki, informatyki, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny i chciał(a)byś kontynuować karierę naukową, to podziel się z nami swoimi planami, aplikując na to stanowisko. Jako członek zespołu będzie miał(a) okazję pracować z wieloma autorytetami w dziedzinie kryptografii, między innymi z prof. Stefanem Dziembowskim oraz wieloma ekspertami, odnoszącymi sukcesy zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. Stawiamy na rozwój naukowy pracowników oraz praktyczne zastosowanie wyników badań. 

OPIS TWOICH PRZYSZŁYCH OBOWIĄZKÓW:

Będziesz prowadził(a) prace badawczo-rozwojowe związane z takimi zagadnieniami, jak:

 • prywatność w uczeniu maszynowym,
 • uczenie maszynowe w analizie bezpieczeństwa,
 • rozwijanie technologii blockchain oraz decentralized finance (DeFi),
 • prace nad systemami inteligentnych kontraktów na blockchain,
 • formalna weryfikacja bezpieczeństwa protokołów opartych na blockchain,
 • inne pokrewne zagadnienia naukowe.

Twoja praca będzie skoncentrowana na badaniach z minimalnym obowiązkiem dydaktycznym:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w min. zakresie 60h rocznie.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH SZUKAMY:

 • dyplom (magister lub równorzędny) z informatyki, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny na wiodącej uczelni,
 • doskonałe umiejętności programowania,
 • ciekawość i duże zainteresowanie uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją czy narzędziami IT dla gospodarki cyfrowej,
 • biegłą znajomość jęz. angielskiego.

Miło nam będzie zobaczyć w Twojej aplikacji:

 • referencje wraz z min. 1 kontaktem do osoby, która może Cię polecić.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • udział w programie Medicover Benefits oraz dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne,
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury,
 • wynagrodzenie uwzględniające stypendium doktorskie ok. 12 000 zł brutto,
 • premię innowacyjną w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej) lub,
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji współce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania,
 • sponsoring szkoły doktorskiej w Polsce i za granicą,
 • budżet na wyjazdy na najlepsze konferencje naukowe oraz staże i wizyty studyjne,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych wdrażających najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji,
 • program rozwoju kompetencji oraz prowadzenie badań z pomocą doświadczonych naukowców.
 • wsparcie w zakwaterowaniu na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (doktoranci spoza Warszawy).

APLIKUJĄC ZAŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • życiorys,
 • podsumowanie osiągnięć zawodowych, w tym opis badań i zainteresowań, 
 • nazwę szkoły doktorskiej objętej programem IDEAS NCBR oraz temat badawczy z opublikowanej przez nas listy - informacje dostępne pod tym linkiem.
 • w drugim etapie rekrutacji – opis projektu badawczego przygotowany wg wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj online”. Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko aplikacje zawierające komplet wymaganych dokumentów.