View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej  w Polsce  przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

IDEAS NCBR poszukuje nowych talentów. Jeśli jesteś studentem lub absolwentem Leśnictwa, Geodezji, Teledetekcji, Informatyki, Technologii Informatycznych lub dziedzin pokrewnych i chciałbyś rozwijać karierę w obszarze badań naukowych podziel swoje plany z nami i zaaplikuj. Jako członek zespołu naukowego będziesz miał(a) możliwość współpracy z dr hab. Krzysztofem Stereńczakiem oraz wieloma uznanymi ekspertami zarówno w sferze naukowej jak i biznesowej. Koncentrujemy się na rozwoju naukowym naszych pracowników oraz praktycznym zastosowaniem wyników badań.

OPIS TWOICH PRZYSZŁYCH OBOWIĄZKÓW:

Będziesz prowadził(a) prace badawczo-rozwojowe związane z takimi zagadnieniami, jak:

 •           Zastosowanie narzędzi IT w leśnictwie cyfrowym,
 •           Fotogametria bliskiego zasięgu w badaniach środowiskowych,
 •           Algorytmy stosowane w wykrywaniu pojedynczych drzew oraz ocena automatycznych parametrów biometrycznych,
 •           inne pokrewne zagadnienia naukowe.

Twoja praca będzie skoncentrowana na badaniach z minimalnym obowiązkiem dydaktycznym,

 •          prowadzenie zajęć dydaktycznych w min. zakresie 60h rocznie.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRYCH SZUKAMY:

 •           wykształcenie (tytuł magistra lub pokrewny) z Leśnictwa, Teledetekcji, Geodezji, Informatyki, Technologii Informatycznych lub kierunków pokrewnych na uznanej uczelni,
 •            umiejętność programowania na poziome bardzo dobrym,
 •            zainteresowanie uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją, narzędziami IT w leśnictwie precyzyjnym,
 •           doświadczenie w analizie dużej ilości różnorodnych danych,
 •           umiejętności z dziedziny statystyki na poziomie dobrym,
 •           proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i zagadnień naukowych,
 •           wysokie zdolności analityczne oraz zdolność krytycznego myślenia,
 •           umiejętność pracy w zespole,
 •           otwartość na pracę i zbieranie danych w terenie,
 •           płynna znajomość języka angielskiego.

Miło nam będzie zobaczyć w Twojej aplikacji:

 • referencje z min. 1 kontaktem do osoby, która może Cię polecić.

OFERUJEMY:

 •            umowę o pracę
 •            pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 •            elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 •            prywatną opiekę medyczną,
 •            udział w programie Medicover Benefits oraz dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne,
 •            realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury,
 •            wynagrodzenie uwzględniające stypendium doktoranckie: ok. 12 000 zł brutto,
 • premię innowacyjną w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  •       uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej), lub
  •       o   uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania,
 •            finasowanie szkoły doktorskiej w Polsce i za granicą,
 •            dofinansowanie do podróży na najlepsze konferencje naukowe, staże, wizyty naukowe,
 •            udział w badaniach naukowych i projektach rozwojowych uwzględniających najnowsze rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji,
 •           program rozwoju kompetencji oraz prowadzenie badań z pomocą doświadczonych naukowców,
 •           wsparcie przy zakwaterowaniu na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (dla doktorantów spoza Warszawy).

APLIKUJĄC ZAŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 •  CV
 • opis osiągnięć zawodowych zawierający opis badań, zainteresowania badawcze,
 • nazwę szkoły doktorskiej objętej programem IDEAS NCBR oraz temat badawczy z opublikowanej przez nas listy - informacje dostępne pod tym linkiem.
 • opis projektu badawczego przygotowanego wg wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

APLIKACJA:

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj online”.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko aplikacje zawierające komplet wymaganych dokumentów.