View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

IDEAS NCBR obecnie poszukuje Lidera grupy badawczej specjalizującego się w robotyce, który stworzy i będzie prowadził rozpoznawalną grupę badawczą (ok. 20 osób) w tej dziedzinie. Zachęcamy do aplikowania kandydatów z doświadczeniem w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji w robotyce. Podlegając prezesowi, lider grupy rozwinie i poprowadzi szereg projektów badawczych i innowacyjnych zgodnych z misją i wizją IDEAS NCBR. Lider grupy będzie także ambasadorem IDEAS NCBR, reprezentując ośrodek na arenie krajowej, jak również międzynarodowej, łącząc uczelnie z branżą przemysłową oraz identyfikując możliwości komercjalizacji.

OPIS TWOICH PRZYSZŁYCH OBOWIĄZKÓW:

W obszarze zarządzania:

 • rozwijanie i prowadzenie programów badawczych na wysokim poziomie w swojej dziedzinie,
 • pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, które zwiększą potencjał badań w IDEAS NCBR oraz wzmocnią renomę IDEAS NCBR,
 • publikowanie wyników badań w znaczących naukowo tytułach lub innych rozpoznawalnych form twórczości (np. oprogramowanie, patenty, utwory, uznana przez profesjonalistów działalność zawodowa),
 • aktywne realizowanie prac badawczych i współpracę partnerską z polskimi uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami i organami zarządczymi,
 • kierownictwo merytoryczne i mentoring dla naukowców grupy badawczej oraz zapewnienie rozwoju i wsparcia w osiąganiu celów badawczych,
 • prowadzenie zespołu badawczego, nadzorowanie absolwentów studiów i doktorów w zależności od potrzeb oraz aktywny rozwój i wspieranie rozwoju pracowników.

W obszarze badań i dydaktyki:

 • opracowanie i prowadzenie programów badawczych we własnym obszarze tematycznym,
 • publikację wyników badań w znaczących naukowo tytułach lub w innej uznanej formie (oprogramowanie, patenty, prace twórcze),
 • aktywne realizowanie prac badawczych i współpracę partnerską z polskimi uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami i organami zarządczymi,
 • uczestniczenie w pozyskiwaniu grantów (w szczególności unijnych), które przyczynią się do podniesienia reputacji i generowania dochodów IDEAS NCBR.

W obszarze innowacji i komercjalizacji:

 • identyfikowanie i rozwijanie możliwości komercyjnych istotnych dla strategii IDEAS NCBR,
 • kontakt i współpraca z partnerami z branży przemysłowej, identyfikowanie zastosowań wyników badań, zapewnianie rozwiązań technologicznych dla przemysłu. IDEAS NCBR może zapewnić dedykowany program korzyści z komercjalizacji, wraz z zespołem wspierającym i zapewnioną pozycją w przyszłej spółce typu spin-out,

 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI KTÓRYCH SZUKAMY:

Wybrany kandydat powinien być uznanym liderem badań w dziedzinie robotyki, cieszącym się międzynarodową reputacją i sukcesami, między innymi w takich obszarach, jak: uczenie maszynowe w robotyce, widzenie maszynowe w robotyce.

Kwalifikacje:

 • doktorat lub odpowiednik doktoratu z robotyki, informatyki lub pokrewnych dziedzin
 • doświadczenie w prowadzeniu, uzyskiwaniu i zarządzaniu ważniejszymi grantami badawczymi,
 • doświadczenie w nadzorowaniu pomyślnego ukończenia studiów doktoranckich,
 • doświadczenie w nadzorowaniu pracami naukowców ze stopniem doktora.

Wiedza i umiejętności:

 • istotna znajomość zagadnień związanych z robotyką,
 • dorobek naukowy udokumentowany wystąpieniami na najważniejszych międzynarodowych konferencjach oraz publikacjami w najlepszych międzynarodowych czasopismach,
 • udokumentowane doświadczenie badawcze, minimum 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi, w tym 2 lata w roli kierowniczej (np. lider zadania lub lider projektu),
 • umiejętność kierowania i motywowania naukowców; bycie mentorem dla zespołu.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • udział w programie Medicover Benefits oraz dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne,
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury,
 • możliwość współtworzenia wraz z Liderem Grupy Badawczej zespołu naukowego,
 • pracę nad innowacyjnymi projektami naukowymi z możliwością wdrożenia uzyskanych wyników,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • premię innowacyjną w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej) lub,
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji współce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania,
 • narzędzia niezbędne do pracy: telefon komórkowy, laptop etc.

APLIKUJĄC ZAŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • CV wraz ze spisem publikacji i opisem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań badawczych, 
 • kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Kandydatów zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacji, poprosimy o przedstawienie opisu projektu badawczego przygotowanego wg wytycznych; wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

Na ostatnim etapie rekrutacji poprosimy również o przedstawienie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) do trzech osób, które udzielą referencji.

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj online”.  Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko aplikacje zawierające komplet wymaganych dokumentów.