View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR.

Naszym celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki. Najwyższy poziom merytoryczny realizowanych projektów gwarantuje możliwość współpracy z naukowcami o światowym autorytecie.

IDEAS NCBR obecnie poszukuje Lidera grupy badawczej specjalizującego się w grafice komputerowej, który stworzy i będzie prowadził rozpoznawalną grupę badawczą (ok. 20 osób) w tej dziedzinie. Zachęcamy do aplikowania kandydatów z doświadczeniem w obszarze sztucznej inteligencji w grafice komputerowej. Podlegając prezesowi, lider grupy rozwinie i poprowadzi szereg projektów badawczych i innowacyjnych zgodnych z misją i wizją IDEAS NCBR. Lider grupy będzie także ambasadorem IDEAS NCBR, reprezentując ośrodek na arenie krajowej jak również międzynarodowej, łącząc uczelnie z branżą przemysłową oraz identyfikując możliwości komercjalizacji badań.

OPIS PRZYSZŁYCH OBOWIĄZKÓW:

W obszarze zarządzania:

 • rozwijanie i prowadzenie badań i innowacji w dziedzinie informatyki, które są istotne dla sztucznej inteligencji i technologii gospodarki cyfrowej.
 • budowanie, zarządzanie i kierowanie ok. 20-osobowym zespołem starszych i młodszych naukowców. IDEAS NCBR pokrywa koszty naukowców i zapewnia pomoc w procesie zatrudniania.
 • prowadzenie zespołu badawczego, zarzadzanie talentami, odpowiedzialność na rozwój zawodowy członków grupy.
 • reprezentowanie Grupy Badawczej w obszarze Grafiki Komputerowej oraz IDEAS NCBR.

Badania i mentoring:

 • rozwijanie i prowadzenie programów badawczych w swojej dziedzinie,
 • pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, które zwiększą potencjał badań w IDEAS NCBR oraz wzmocnią renomę IDEAS NCBR,
 • publikowanie wyników badań na znaczących naukowo konferencjach lub w innych rozpoznawalnych formach twórczości (np. oprogramowania, patenty, utwory, uznana przez profesjonalistów działalność zawodowa),
 • aktywne realizowanie prac badawczych i współpracę partnerską z polskimi uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami i organami zarządczymi,
 • kierownictwo merytoryczne i mentoring dla naukowców z grupy badawczej oraz zapewnienie rozwoju i wsparcia w osiąganiu celów badawczych,
 • prowadzenie zespołu badawczego, nadzorowanie absolwentów studiów i doktorów w zależności od potrzeb oraz aktywny rozwój i wspieranie rozwoju pracowników.

W obszarze innowacji i komercjalizacji:

 • identyfikowanie i rozwijanie możliwości komercyjnych istotnych dla strategii IDEAS NCBR,
 • kontakt i współpraca z partnerami z branży przemysłowej, identyfikowanie zastosowań wyników badań, zapewnianie rozwiązań technologicznych dla przemysłu. IDEAS NCBR może zapewnić dedykowany program korzyści z komercjalizacji, wraz z zespołem wspierającym i zapewnioną pozycją w przyszłej spółce typu spin-out,

 

WYMAGANIA, UMIEJĘTNOŚCI I CECHY OSOBOWE JAKICH SZUKAMY:

Opis kandydata

Wybrany kandydat powinien być uznanym liderem badań w dziedzinie grafiki komputerowej, cieszącym się międzynarodową reputacją i sukcesami, między innymi w takich obszarach, jak: uczenie maszynowe w grafice komputerowej, uczenie głębokie, widzenie maszynowe.

Kwalifikacje

 • doktorat lub odpowiednik doktoratu z informatyki lub pokrewnych dziedzin
 • doświadczenie w prowadzeniu, uzyskiwaniu i zarządzaniu ważniejszymi grantami badawczymi,
 • doświadczenie w nadzorowaniu pomyślnego ukończenia studiów doktoranckich,
 • doświadczenie w nadzorowaniu pracami naukowców ze stopniem doktora.

Wiedza i umiejętności

 • istotna znajomość zagadnień związanych z grafiką komputerową,
 • dorobek naukowy udokumentowany wystąpieniami na najważniejszych międzynarodowych konferencjach oraz publikacjami w najlepszych międzynarodowych czasopismach,
 • udokumentowane doświadczenie badawcze, minimum 5 lat doświadczenia w nadzorowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi, w tym 2 lata w roli kierowniczej (np. lider zadania lub lider projektu),
 • umiejętność kierowania i motywowania naukowców; bycie mentorem dla zespołu.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę z kadrą naukową wysokiego szczebla w środowisku międzynarodowym,
 • elastyczny czas pracy w systemie hybrydowym,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • udział w programie Medicover Benefits oraz dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne,
 • realny wpływ na tworzenie struktury firmy i jej kultury,
 • możliwość utworzenia grupy badawczej razem z liderem zespołu badawczego,
 • pracę przy innowacyjnych projektach z możliwością implementacji uzyskanych wyników,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • premia innowacyjna w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiąca dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej) lub,
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania,
 • narzędzia niezbędne do pracy: telefon komórkowy, laptop itp.

APLIKUJĄC ZAŁĄCZ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • CV z listą publikacji,
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań i osiągnięć badawczych,
 • kopię dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Kandydatów, zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacji, poprosimy o przedstawienie opisu projektu badawczego przygotowanego wg naszych wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

Na ostatnim etapie rekrutacji poprosimy również o przedstawienie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) do trzech osób, które udzielą referencji.

APPLICATION:

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z przycisku „Aplikuj online”.

Informujemy, że tylko aplikacje zawierające powyżej wymienione dokumenty będą rozpatrywane.