View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. is a research and development centre operating in the field of artificial intelligence and digital economy, whose mission is to support the development of these technologies in Poland by creating a platform that connects the academic and business environments.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. is a part of the National Center for Research and Development (NCBR Group). 

OPIS STANOWISKA

IDEAS NCBR nieustannie poszukuje nowych talentów. Jeśli jesteś studentem lub absolwentem matematyki, informatyki lub informatyki i chcesz kontynuować karierę naukową, aplikuj na to stanowisko i opowiedz nam o swoich planach.

Jako członek zespołu będziesz mógł współpracować z takimi autorytetami jak prof. Piotr Sankowski i prof. Stefan Dziembowski oraz wieloma innymi ekspertami odnoszącymi sukcesy zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej. 

Podejmując studia doktoranckie przy renomowanej uczelni współpracującej z IDEAS NCBR, uzyskujesz:

 • wsparcie w realizacji studiów doktoranckich poprzez jednoczesne zatrudnienie w IDEAS NCBR, co umożliwi Ci 100% skupić się na rozwoju w danym obszarze naukowym;
 • dostęp do realizacji projektów badawczych prowadzonych w ramach IDEAS NCBR;
 • opiekę mentorską dedykowanego Opiekuna Pomocniczego w ramach wykonywania przez Ciebie prac badawczo-rozwojowych oraz w przygotowaniu Rozprawy doktorskiej;
 • wewnętrzne wsparcie w ramach struktur IDEAS NCBR i współpracę z naszymi naukowcami specjalizującymi się w obszarze sztucznej inteligencji.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

Poszukujemy kandydatów posiadających:

 • dyplom (magister lub równorzędny) z informatyki, technologii informacyjnej lub pokrewnej dyscypliny na wiodącej uczelni,
 • doskonałe umiejętności programowania,
 • ciekawość i duże zainteresowanie uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją czy narzędziami IT dla gospodarki cyfrowej,
 • biegłą znajomość jęz. angielskiego.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 • pełne finansowanie stypendium doktoranckiego (IDEAS NCBR przekaże Szkole doktorskiej środki na zapewnienie finansowania Twojego stypendium) oraz dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o umowę cywilnoprawną z IDEAS NCBR za świadczone przez Ciebie usługi badawczo-rozwojowe w sumarycznej wysokości 10 000 zł brutto;
 • premia za innowacyjność – przyszły udział w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiący dodatkowe wynagrodzenie. Premia innowacyjna, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu komercjalizacji (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej), lub
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce typu spin-out komercjalizującej takie rozwiązania;
 • dodatkowe świadczenia pozapłacowe;
 • wsparcie w zakwaterowaniu na czas pobytu w siedzibie IDEAS NCBR (doktoranci spoza Warszawy).

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • życiorys,
 • podsumowanie osiągnięć zawodowych, w tym opis badań i zainteresowań,
 • w drugim etapie rekrutacji – opis projektu badawczego przygotowany wg wytycznych. Wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj online”. Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko aplikacje zawierające komplet wymaganych dokumentów.