View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została powołana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. 

OPIS STANOWISKA

Poszukujemy osoby na stanowisko Lidera zespołu badawczego, zajmującej się formalnym modelowaniem i dowodzeniem bezpieczeństwa protokołów kryptograficznych używanych w technologii blockchain. Praca ta realizowana będzie we współpracy z laboratorium kryptografii i blockchaina kierowanym przez prof. Stefana Dziembowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Oferujemy:

 • pracę nad bardzo ciekawymi projektami naukowymi z możliwością wdrożenia uzyskanych wyników,
 • częstą interakcję z zespołem naukowym prof. Stefana Dziembowskiego realizującym projekty ER i NCN,
 • możliwość współtworzenia zespołu naukowego.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATA

Poszukujemy kandydatów posiadających:

 • bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego z następujących systemów dowodzenia twierdzeń: Coq, Easycrypt, Why3 oraz Isabelle/HOL,
 • doktorat z informatyki/matematyki lub porównywalne doświadczenie zawodowe,
 • znaczące doświadczenie w komunikowaniu wyników naukowych po angielsku w mowie i piśmie,
 • umiejętność przyswajania wyników z prac naukowych,
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku naukowym.

Mile widziane:

 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w dziedzinie automatycznego dowodzenia twierdzeń,
 • znajomość naukowych aspektów kryptografii i technologii blockchain.

Idealny kandydat będzie również zaangażowany w prowadzenie zajęć dydaktycznych w min. zakresie 60h rocznie. 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę,
 • wynagrodzenie: 15 000 zł brutto,
 • premia innowacyjna w postaci udziału w korzyściach z przyszłej komercjalizacji wyników projektu badawczego, stanowiąca dodatkowe wynagrodzenie. Premia, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu  komercjalizacji wyników prac (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej) lub,
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania.
 • narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop,
 • benefity pozapłacowe.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

W celu rozpatrzenia aplikacji prosimy o przesłanie:

 • CV wraz ze spisem publikacji i opisem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań badawczych, 
 • kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Kandydatów zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacji, poprosimy o przedstawienie opisu projektu badawczego przygotowanego wg wytycznych; wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

Na ostatnim etapie rekrutacji poprosimy również o przedstawienie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) do trzech osób, które udzielą referencji.

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj online”.  Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko aplikacje zawierające komplet wymaganych dokumentów.