View job here

IDEAS NCBR Sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. została powołana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. 

OPIS STANOWISKA

Proponujemy prowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z takimi zagadnieniami jak: 

 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w ekonomii cyfrowej, 
 • algorytmy uczenia maszynowego,
 • uczące się struktury danych, 
 • algorytmy dla data science, 
 • inne pokrewne zagadnienia naukowe. 

Gwarantujemy perspektywy rozwoju zawodowego obejmujące:

 • uczestnictwo w badaniach naukowych nad sztuczną inteligencją,
 • udział w międzynarodowych projektach naukowych, 
 • szkolenia specjalistyczne lub szkoły dziedzinowe. 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

Poszukujemy kandydatów posiadających:

 • doświadczenie z aspektami prac nad sztuczną inteligencją,  
 • doświadczenie w uczeniu maszynowym, 
 • mile widziane doświadczenie z systemami automatycznej weryfikacji, 
 • mile widziane doświadczenie związane z wdrażaniem rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, 
 • wykształcenie: doktor nauk,
 • preferowane kierunki: informatyka, matematyka lub inne kierunki ścisłe przy jednoczesnym doświadczeniu w pracy nad sztuczną inteligencją,
 • język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • dobra umiejętność programowania. 

Kandydat powinien się również odznaczać:

 • proaktywnością, 
 • nastawieniem na rozwiązywanie problemów, 
 • bardzo wysokimi zdolnościami analitycznymi, 
 • umiejętnością pracy w zespole, 
 • zdolnością krytycznego myślenia.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • życiorys wraz ze spisem publikacji,
 • list motywacyjny zawierający opis zainteresowań badawczych,
 • kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie,

Kandydatów zaproszonych do kolejnego etapu rekrutacji, poprosimy o przedstawienie opisu projektu badawczego przygotowanego wg wytycznych; wytyczne dostępne są pod tym linkiem.

Na ostatnim etapie rekrutacji poprosimy również o przedstawienie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) do jednej osoby, która udziela referencji.

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na okres 2 lat z możliwością przedłużenia okresu zatrudnienia o kolejne 9 miesięcy,
 • wynagrodzenie: 12 500 zł brutto (około 10 000 zł netto),
 • premia innowacyjna to przyszły udział w korzyściach z komercjalizacji wyników projektu badawczego stanowiąca dodatkowe wynagrodzenie. Premia innowacyjna, w zależności od przyjętego modelu komercjalizacji wyników projektu badawczego, może przyjąć postać:  
  • uprawnienia do udziału w dochodach IDEAS NCBR z tytułu ich komercjalizacji (w szczególności w postaci licencji lub zbycia praw własności intelektualnej), 
  • uprawnienia do objęcia udziałów lub akcji w spółce spin-out komercjalizującej takie rozwiązania, 
 • narzędzia pracy: telefon komórkowy, laptop,
 • świadczenia pozapłacowe. 

SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z poniższego przycisku „Aplikuj online”. Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko aplikacje zawierające komplet wymaganych dokumentów.